مدیرگروه آموزشی مدیریت صنعتی

دکتر علیرضا مقدم

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: رفتار سازمانی و منابع انسانی

رایانامه: moghaddam@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532592

آقای ناصر احمدی

کارشناس گروه آموزشی مدیریت صنعتی

رایانامه: naser_ahmadi55@staff.semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532570

رشته مدیریت صنعتی یکی از رشته های کاربردی است که فارغ التحصیلان آن با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی، تئوری های مدیریت و سازماندهی و تکنیک­ های مختلف کمّی و کیفی رفع مشکلات پیدا می کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمان های مختلف صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کارشناسی را دارا هستند و می توانند در بهبود و ثمر بخشی و کارایی سازمان مؤثر باشند. فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی الزاماً مدیریت مؤسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است عهده دار نخواهند شد و فقط در صورت کسب تجربیات می­ توانند در بخش­ های مدیریت تولید، سیستم ها و روش­ ها، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و قسمت تجزیه و تحلیل کمی مسائل صنعتی و تولیدی به کار اشتغال پیدا کنند.

موارد زیر توسعه تأسیس و توسعۀ رشتۀ مدیریت صنعتی و تربیت دانشجویان در این رشته را توجیه می­ کند:

آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از مؤسسات تولیدی و صنعتی عموماً ناشی از عدم وجود اصول مدیریت و یا عدم رعایت این اصول است. توجه زیاد به اصول مهندسی و عدم توجه به اصول مدیریتی از صنایع تولیدی از بارز ترین موارد قابل مشاهده است.

آموزش صحیح در این رشته می­ تواند در بهبود کلی نحوۀ مدیریت اقتصادی و سود محور صنایع به طرق زیر موثر باشد:

الف) شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی موجود در صنعت و کوشش در رفع آن

ب) آگاهی از آخرین پیشرفت­ های دانش و تکنولوژیک مدیریت و کاربرد آن بر اساس نیاز های جامعۀ صنعتی

ج) اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی

رشته گرایش های فعال در گروه آموزشی مدیریت صنعتی به شرح زیر می باشد: