درخشش انجمن علمی کارآفرینی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری در پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت

پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت با حضور بیش از 86  دانشگاه از سراسر کشور برگزار شد. در این جشنواره انجمن علمی کارآفرینی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشجویی دانشگاه سمنان حایز رتبه شایسته تقدیر در بخش ویژه گروه علوم انسانی توسط انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی گردید.

 در بخش انجمن پویا نیز پس از انجام داوری های اولیه  10 اثر از بین دانشگاه های کل کشور منتخب گردید که بازارچه کارآفرینی که توسط انجمن مذکور برگزار می شود  به مرحله  نهایی داوری راه یافت و به صورت حضوری در دانشگاه مازندران نمایندگان این انجمن اثر خود را ارائه دادند.

نجمن علمی کارآفرینی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشجویی با استاد مشاوری دکتر میثم مدرسی و به دبیری آقای شهاب امیری دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشکده مشغول به انجام فعالیت است.

کلمات کلیدی
امین همتی
تهیه کننده:

امین همتی

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *