دکتر علیرضا عرفانی

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه مازندران

رشته تحصیلی: اقتصادپولی و اقتصادسنجی

رایانامه: aerfani@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532587

آقای محسن صابریان

کارشناس امور پژوهشی

شماره تماس: 02331532565

 

حوزه پژوهشی دانشکده مسئول رونق بخشیدن به فعالیّت ­های پژوهشی دانشکده از جمله چاپ کتاب ، مقالات علمی ، برگزاری سمینارهای علمی و نظارت بر امور پژوهشی دانشکده است. این حوزه ضمن ارتباط با استادان و دانشجویان در جهت سنجش و تسهیل امور پژوهشی برای همکاران اعضای هیأت علمی و نیز دانشجویان علاقه مند می ­کوشد تا دانشکده از جهت شاخص­ های پژوهشی ارتقاء یابد. از وظایف این حوزه نظارت بر امور کتابخانه و مجلات علمی و مراکز رایانه دانشکده (سایت) و ارتباط موثر با دیگر بخش های پژوهشی دانشگاه مانند کتابخانه مرکزی و مدیر انتشارات و مرکز اطلاع رسانی و نیز برگزاری منظم جلسات شورای پژوهشی دانشکده است. معاون پژوهشی و فنّاوری، نمایندۀ دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری در شورای پژوهشی دانشگاه است تا از این طریق، امور پژوهشی مربوط به اعضای هیأت علمی دانشکده، تبیین خط مشی و سیاست­ های پژوهشی دانشگاه برای اساتید دانشکده ، پیگیری نحوۀ توزیع و تخصیص بودجۀ پژوهشی و مسائل مربوط به پژوهانه (گرنت) مورد پیگیری قرار گیرد. از بدو تأسیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، همکاران هیآت علمی فعالیت­ های مستمری را در حوزۀ پژوهش مثل چاپ مقالات علمی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، تألیف و ترجمۀ کتاب، انجام طرح­های پژوهشی دانشگاهی و خارج دانشگاه، شرکت در هسته­ های علمی دستگاه­ های اجرائی، ارائۀ مقالۀ در کنفرانس­ های داخلی و بین­ المللی انجام داده­ اند که این امر موقعیّت ممتازی را از لحاظ پژوهشی نصیب دانشکده کرده است. ارتقاء اعضای هیأت علمی، توسعۀ رشته­ های تحصیلات تکمیلی، واگذاری برخی از طرح­ های مهم اقتصادی از سوی دستگاه­های اجرایی به دانشکده از جمله نمودهای فعالیّت­ های مطلوب پژوهشی در دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری است.

معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان به منظور ساماندهی به فعالیت های پژوهشی و علمی اعضای هیات علمی تمامی هم خود را معطوف به توجه جدی و همه جانبه به پژوهش و محوری نمودن پژوهش در همه امور با هدف تولید علم و تربیت عالم نموده است. منظور از محوری نمودن پژوهش از یک طرف فعالیت و تصمیم گیری بر اساس منطق و روش علمی و از طرف دیگر عمومیت دادن آن در همه امور است و این یعنی توجه به امر پژوهش به عنوان یک زیربنای اصلی در همه سطوح.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی  فعالیت های علمی، پژوهشی، فناورانه، و کارآفرین اعضای هیئت علمی دانشگاه در قالب تلاش های انفرادی، همکاریهای گروهی درون و برون واحدی و دانشگاهی عمل می نماید. معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در قالب مدیریت های تابعه و در چارچوب فعالیت های تعریف شده با بهره گیری از توانمندی های جمعی و فردی اعضای هیئت علمی در نیل به اهداف فوق فعالیت خواهد نمود.

در حال حاضر دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دارای 22 عضو هیات علمی است.

شرح وظایف معاون پژوهش و فناوری دانشکده مصوب هیات رئیسه محترم دانشگاه سمنان به شرح زیر است:

ماده 1: تدوین و تنظیم برنامه داخلی دانشکده

 • تدوین برنامه پژوهش و فناوری دانشکده بر اساس اسناد بالادستی و مأموریت دانشکده با هماهنگی رئیس دانشکده و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه.
 • تهیه، تدوین و مصوب کردن تقویم نیم سالانه پژوهشی دانشکده و ارسال آن به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه.
 • تهیه اطلاعات جامع پژوهش و فناوری و توانمندی های گروه های پژوهشی، آزمایشگاه ها و کارگاه های مستقر در دانشکده و تنظیم آن با کمک کارشناس پژوهش دانشکده به صورت بروشور یا فایل های الکترونیکی و اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده.
 • پیگیری امور مربوط به تأسیس و فعالیت گروه های پژوهشی، قطب های علمی و هسته های تحقیقاتی دانشکده
 • پیگیری در خصوص شکل گیری و پایش فعالیت مجلات موجود در دانشکده
 • برنامه ریزی و پیگیری فعالیت آزمایشگاه های تحقیقاتی- خدماتی دانشکده در مجموعه شبکه شاعا و شبکه راهبردی.

 ماده 2: همایش ها، بازدیدها و کارگاه ها

 • پیگیری امور مربوط به کنفرانس ها، همایش ها، سخنرانی های علمی مصوب شده در تقویم پژوهشی دانشکده.
 • پیگیری برگزاری کارگاه های مهارت افزایی و آموزشی مصوب در تقویم پژوهشی دانشکده
 • معرفی ظرفیت ها و توانمندی های پژوهش و فناوری دانشکده در بازدیدهایی که از دانشکده انجام می شود نظیر روز درهای باز با هماهنگی مسئولین برگزاری.
 • برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با مسائل پژوهش و فناوری برای اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با هماهنگی حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 ماده 3 : انجام امور اجرایی مربوط به اعضای هیأت علمی و دانش آموختگان

 • شرکت در جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و اعلام مصوبات هیأت علمی دانشکده.
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده و تبیین مصوبات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در دانشکده.
 • تأیید فرم های تسویه حساب پژوهانه برای پرداخت حق التحقیق پژوهانه اعضای هیأت علمی و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
 • بررسی مستندات و ارسال فرم های تکمیل شده توسط عضو هیأت علمی (از جمله فرم هزینه آماده سازی مقالات و ... ) به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • بررسی و پیگیری امور مربوط به طرح های پژوهش و فناوری درون دانشگاهی شامل بررسی درخواست طرح ها، پیگیری انجام و ارسال گزارش مدون مطابق با فرمت مربوط به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • بررسی درخواست ترجمه و تألیف کتب اعضای هیأت علمی مطابق با فرمت انتشارات دانشگاه سمنان در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری.
 • بررسی و امتیاز دهی به پرونده های درخواست پایه سنواتی اعضای هیأت علمی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • تأیید فرم های مربوط به درخواست پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی و ارسال به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه.
 • بررسی و ارسال فرم تشویقی مقالات چاپ شده در نشریات در سامانه جامع معاونت پژوهش و فناوری.
 • بررسی درخواست مجوز همکاری پژوهش و فناوری اعضای هیأت علمی دانشکده با مؤسسات خارج از دانشگاه.
 • ارائه مشاوره های لازم در حوزه پژوهش وفناوری به اعضای هیأت علمی دانشکده.
 • هماهنگی در انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی بلند مدت ، کوتاه مدت و صنعتی اعضای هیأت علمی دانشکده و ارسال آن به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.

ماده 4: تعاملات خارجی و داخلی دانشکده ای

 • شناسایی فرصت های تحقیقاتی موجود در دانشگاه های معتبر دنیا ومعرفی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده.
 • پیگیری امور پژوهش و فناوری مربوط به ارتباط دانشکده با جامعه و صنعت از جمله انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و دستگاه های اجرایی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با هماهنگی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه .
 • پیگیری برای گسترش تعاملات دانشگاه سمنان در حوزه مربوط با دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهش و فناوری دنیا با هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه.
 • شناسایی اساتید و متخصصان بین الملل و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه مربوطه و ارائه راهکار در جهت بهره مندی از پتانسیل آن ها.
 • برنامه ریزی جهت توسعه جذب دانشجویان خارجی با هماهنگی دانشکده.
 • شناسایی دانش آموختگان دانشکده دارای شاخص های برتر پژوهش و فناوری در سطح ملی و بین الملل و معرفی آنها به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه.
 • پیگیری امور روابط بین الملل دانشکده با هماهنگی دفتر روابط بین الملل دانشگاه.
 • شناسایی فرصت های تحقیقاتی موجود در دانشگاه های معتبر دنیا و معرفی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده

 ماده 5: ارائه گزارش ها و وب سایت دانشکده:

 • انعکاس اخبار پژوهش وفناوری و بین المللی دانشکده ها به معاونت پژوهش وفناوری برای درج در وب سایت دانشگاه.
 • شناسایی و معرفی دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشکده نظیر پروژه ها، پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشجویان درجهت ارائه خدمات فناوری و تجاری سازی آنها.
 • تنظیم و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به دانشکده ها به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه.
 • پیگیری به روز رسانی وب سایت پژوهش و فناوری دانشکده.

معاونت پژوهشی و فناوری