دکتر مجید مداح (از دی 1387 تا مرداد 1396)

مرتبه علمی: استاد

دانشگاه اخذ مدرک دکتری:  دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تحصیلی: علوم اقتصادی

گرایش اصلی: اقتصادسنجی/ گرایش فرعی: اقتصاد بخش عمومی

ایمیل: majid.maddah@semnan.ac.ir و maddah50m@yahoo.com

شماره تماس: 02331532588