تأسیس رشتۀ مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی در سال 1373 در دانشگاه سمنان و از سال ­1381 به بعد اضافه­ شدن مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و راه­ اندازی گرایش­ های مختلف مدیریت، رشته­ های علوم اقتصادی و حسابداری به دانشکدۀ علوم انسانی زمینۀ ایجاد دانشکده ­ای مستقل مرتبط با امور مدیریتی، حسابداری، اقتصادی و مالی را فراهم کرد که این امر در سال 1387 تحقق یافت. در این سال به دنبال گسترش رشته­ های مالی، افرایش تعداد دانشجویان در دوره­ های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، جذب اعضای هیأت علمی متخصّص و توانمند در رشته­ های مدیریت، اقتصاد و حسابداری با پیگیری های ریاست محترم وقت دانشگاه جناب دکتر علی خیرالدین، مجوز تأسیس دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شد. در سال 1390 با تصویب تشکیلات دانشکده از سوی مراجع ذیربط، عنوان «دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری» برای آن ثبت شد و رسمیت یافت. این دانشکده در حال حاضر دارای  1132 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شامل  696 دانشجو در مقطع کارشناسی و  436 دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی است. رویداد مهم آموزشی دانشکده در سال 91 جذب دانشجو در رشته­ های دکترای تخصّصی علوم اقتصادی و مدیریت بوده است که در حال حاضر 30 دانشجوی دکتری در رشته علوم اقتصادی (گرایش­ های اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد بین­ الملل و اقتصاد بخش عمومی)،  64 دانشجوی دکتری در رشتۀ مدیریت (گرایش­ های مدیریت رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، تولید و عملیات، مهندسی مالی و مدیریت سیستم ها) در این دانشکده مشغول تحصیل هستند. 

دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و علوم اداری با زیربنای 3460 متر فضای کالبدی در مجاورت دانشکده علوم انسانی و در دانشکدگان شماره 1 دانشگاه سمنان واقع شده است. این دانشکده دارای امکانات آموزشی لازم برای دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی می­ باشد. این دانشکده در چارچوب وظایف تصریح شده  و سیاست­ های آموزشی و پژوهشی  دانشگاه سمنان به­ عنوان تنها دانشکدۀ دارای رشته­ های مالی در بخش آموزش عالی استان سمنان فعّال است. امور آموزشی و پژوهشی دانشکده از طریق تشکیل منظّم جلسات شوراهای تخصّصی «آموزشی و پژوهشی» و «تحصیلات تکمیلی» انجام می­ شود. جلسات کارگروه­ های علمی جهت بررسی توانمندی های متقاضیان جذب هیأت علمی در گروه­ های مختلف آموزشی، برگزاری جلسات «کمیتۀ منتخب» دانشکده به منظور بررسی پرونده­ های ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی و نیز «کمیته ترفیع» به منظور بررسی درخواست های ترفیع اعضای هیات علمی از دیگر فعالیّت­ هایی است که از سوی مدیریت دانشکده  برگزار می­ شود.

 

تاریخ به روزرسانی: 11 مرداد 1401