شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧
اوقات شرعی
اخبار > محل برگزاري آزمون تئوري پايان ترم درس تربيت بدني در نيمسال اول 97-96


    نسخه چاپي    ارسال به دوست   

 

   محل برگزاري آزمون تئوري پايان ترم درس تربيت بدني در نيمسال اول 97-96

 
    

 

پيرو مذاكرات انجام شده در جلسه شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام آمادگي دانشكده هاي علوم انساني، علوم پايه، مهندسي، گردشگري، هنر و روان شناسي مهديشهر جهت برگزاري آزمون تئوري تربيت بدني، محل برگزاري آزمون تئوري پايان ترم درس تربيت بدني در نيمسال اول 97-96 در روز دوشنبه مورخه 25-10-96 ساعت 16:30 تا 18 جهت اطلاع رساني مقتضي به دانشجويان و انجام هماهنگي هاي لازم تقديم مي گردد. شايان ذكر است نمونه سوال امتحاني، اسامي دانشجويان و ليست حضور و غياب به آموزش دانشكده محل برگزاري آزمون به صورت محرمانه تحويل داده خواهد شد. لازم به ذكر است زمان امتحان پايان ترم درس دانش خانواده و جمعيت به منظور پيشگيري از تداخل با امتحان درس تربيت بدني، در روز دوشنبه مورخه  25-10-96 ساعت 18 تا 19:30 در دانشكده هاي برگزار كننده درس خواهد بود.

1- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان دختر دانشكده هاي مستقر در پرديس شماره 1 (پرديس مهندسي، پرديس پايه، پرديس علوم انساني، دامپزشكي) در دانشكده علوم انساني خواهد بود.

2- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان پسر دانشكده هاي مهندسي مستقر در پرديس شماره 1 (مهندسي مواد و صنايع، مهندسي برق و كامپيوتر، مهندسي عمران، مهندسي شيمي، نفت و گاز و مهندسي مكانيك) در دانشكده علوم پايه خواهد بود.

3- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان پسر دانشكده هاي غير مهندسي مستقر در پرديس شماره 1 (علوم انساني، علوم پايه، اقتصاد و مديريت، دامپزشكي، رياضي، آمار و علوم كامپيوتر، شيمي و فيزيك) در دانشكده مهندسي خواهد بود.

4- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان پسر و دختر دانشكده هنر در دانشكده هنر خواهد بود.

5- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان پسر و دختر دانشكده هاي گردشگري و كويرشناسي در دانشكده گردشگري خواهد بود.

6- محل برگزاري آزمون تربيت بدني دانشجويان پسر و دختر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشكده مهندسي منابع طبيعي مهديشهر و آموزشكده دامپروري شهميرزاد در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي مهديشهر خواهد بود.

در صورت هرگونه سوال و كسب اطلاعات بيشتر با آموزش دانشكده علوم انساني- آقاي خادم حسيني (شماره تماس 31533550) تماس حاصل نماييد.


      

 

گروه خبری :اخبار دانشکده, اطلاعیه ها, اخبار تصویری    1396/10/16 ساعت :٠٧:٣٩     تعداد نمایش:309    کد خبر:١٢٥٨٢

  Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved