پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦
اوقات شرعی
چارت کارشناسی ارشد
 
   دانلود : مدیریت_بازاریابی_95_و_بعد.PDF           حجم فایل 562 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_رفتار.PDF           حجم فایل 516 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_-_مالی.PDF           حجم فایل 504 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار-_استراتژی.PDF           حجم فایل 524 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_-_بازاریابی.PDF           حجم فایل 504 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار-_سیستم_اطلاعات.PDF           حجم فایل 691 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_فناوری.PDF           حجم فایل 687 KB
   دانلود : مديريت_بازرگاني_گرايش_مالي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : مديريت_بازرگاني_گرايش_بازاریابی.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : مديريت_اجرايي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : گرايش_مدیریت_توسعه_سازمان_و_منابع_انسانی.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : گرايش_مالی_MBA.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : گرایش_بازاریابی_MBA.pdf           حجم فایل 32 KB
   دانلود : گرایش_استراتژی_MBA.pdf           حجم فایل 31 KB
   دانلود : چارت_های_کارشناسی_ارشد.rar           حجم فایل 847 KB
 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved