يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
اوقات شرعی
چارت کارشناسی ارشد
 
   دانلود : kasbo_kar-_Rafrar_sazmani.PDF           حجم فایل 621 KB
   دانلود : modiriat_bazargani_bazaryabi.PDF           حجم فایل 633 KB
   دانلود : kasbo_kar-_strategy.PDF           حجم فایل 634 KB
   دانلود : kasbo_kar-_gerayesh_mali.PDF           حجم فایل 629 KB
   دانلود : kasb_kar_bazaryabi.PDF           حجم فایل 608 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار-_سیستم_اطلاعات.PDF           حجم فایل 691 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_فناوری.PDF           حجم فایل 687 KB
   دانلود : مديريت_بازرگاني_گرايش_مالي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : مديريت_اجرايي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : گرايش_مدیریت_توسعه_سازمان_و_منابع_انسانی.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : چارت_های_کارشناسی_ارشد.rar           حجم فایل 847 KB
 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved