شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
چارت کارشناسی ارشد
 
   دانلود : کارشناسی_ارشد_اقتصاد.PDF           حجم فایل 640 KB
   دانلود : سیستم_های_اطلاعاتی_.pdf           حجم فایل 537 KB
   دانلود : مدیریت_کسب_و_کار_گرایش_فناوری.pdf           حجم فایل 602 KB
   دانلود : مدیریت_صنعتی_گرایش_تولید_و_عملیات.pdf           حجم فایل 476 KB
   دانلود : کارآفرینی_گرایش_کسب_و_کار_جدید.pdf           حجم فایل 475 KB
   دانلود : kasbo_kar-_Rafrar_sazmani.PDF           حجم فایل 621 KB
   دانلود : modiriat_bazargani_bazaryabi.PDF           حجم فایل 633 KB
   دانلود : kasbo_kar-_strategy.PDF           حجم فایل 634 KB
   دانلود : kasbo_kar-_gerayesh_mali.PDF           حجم فایل 629 KB
   دانلود : kasb_kar_bazaryabi.PDF           حجم فایل 608 KB
   دانلود : مديريت_بازرگاني_گرايش_مالي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : مديريت_اجرايي.pdf           حجم فایل 22 KB
   دانلود : گرايش_مدیریت_توسعه_سازمان_و_منابع_انسانی.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : چارت_های_کارشناسی_ارشد.rar           حجم فایل 847 KB
 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved