يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
اوقات شرعی
چارت کارشناسی
 
   دانلود : lisans_modiriat_bazargani.PDF           حجم فایل 1589 KB
   دانلود : lisans_modiriat_dolati.PDF           حجم فایل 1527 KB
   دانلود : مدیریت_صنعتی_از_94_به_بعد.PDF           حجم فایل 1571 KB
   دانلود : سرفصلهای_رشته_کسب_و_کار.PDF           حجم فایل 244 KB
   دانلود : کارشناسی_مدیریت_صنعتی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : کارشناسی_حسابداری.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : کارشناسی_اقتصاد.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : دروس_عمومی.pdf           حجم فایل 59 KB
 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved