پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
اوقات شرعی
چارت کارشناسی
 
   دانلود : کارشناسی_اقتصاد.PDF           حجم فایل 949 KB
   دانلود : کسب_و_کارهای_کوچک-کارشناسی.pdf           حجم فایل 539 KB
   دانلود : کارشناسی_مدیریت_صنعتی.PDF           حجم فایل 1452 KB
   دانلود : lisans_modiriat_bazargani.PDF           حجم فایل 1589 KB
   دانلود : lisans_modiriat_dolati.PDF           حجم فایل 1527 KB
   دانلود : مدیریت_صنعتی_از_94_به_بعد.PDF           حجم فایل 1571 KB
   دانلود : کارشناسی_حسابداری.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : دروس_عمومی.pdf           حجم فایل 59 KB
 Copyright  © 2019 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved