چهارشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٧
اوقات شرعی
چارت کارشناسی
 
   دانلود : مدیریت_صنعتی_از_94_به_بعد.PDF           حجم فایل 1571 KB
   دانلود : چارت_مدیریت_دولتی_از_94_به_بعد.PDF           حجم فایل 1133 KB
   دانلود : چارت_مدیریت_بازرگانی_از_94_به_بعد.PDF           حجم فایل 1183 KB
   دانلود : سرفصلهای_رشته_کسب_و_کار.PDF           حجم فایل 244 KB
   دانلود : کارشناسی_مدیریت_صنعتی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : کارشناسی_حسابداری.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : کارشناسی_اقتصاد.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : دروس_عمومی.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : کارشناسی_مدیریت_دولتی.pdf           حجم فایل 40 KB
   دانلود : کارشناسی_مدیریت_بازرگانی.pdf           حجم فایل 40 KB
 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved