شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
گروه مدیریت صنعتی


دکتر سید عباس ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: تربیت مدرس

رشته: مدیریت دولتی

گرایش اصلی: سیاستگذاری بخش عمومی/ گرایش فرعی: مدیریت استراتژیک، منابع انسانی

ایمیل: a.ebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532566

پروفایل

 

 


دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه: علامه طباطبایی

رشته: مدیریت صنعتی

گرایش اصلی: مدیریت تولید و عملیات/ گرایش فرعی: مدیریت تولید و زنجیره تامین، مدیریت دانش

ایمیل: shafiei@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532579

پروفایل

 

 

 


دکتر محسن فرهادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: فردوسی مشهد

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: مدیریت رفتار سازمانی / گرایش فرعی: مدیریت تحول و سیستم­ها و روش­ها

ایمیل: farhadi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532591

پروفایل

 

 

 


دکتر میثم مدرسی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه: تهران

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: مدیریت کارآفرینی / گرایش فرعی: کسب و کار خانگی، کارآفرینی زنان

ایمیل: mmodarresi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532564

پروفایل

 

 

دکتر علیرضا مقدم (مدیر گروه)

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه:  علامه طباطبایی

رشته: مدیریت

گرایش اصلی: مدیریت رفتار سازمانی / گرایش فرعی: برنامه ریزی استراتژیک

ایمیل: moghaddam@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532592

پروفایل

 
 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved