دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩
اوقات شرعی
دکترا
 
   دانلود : mokhader.rar           حجم فایل 2514 KB
   دانلود : فرم_پیش_دفاع.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : تعهد_ترم_آخر.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود : فرم_مشخصات_استاد_راهنمای_دکتری.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : فرم_طرح_پیشنهادی_رساله_دکتری_29434.docx           حجم فایل 66 KB
   دانلود : Phd_95_be_bad_semnan_university.pdf           حجم فایل 609 KB
   دانلود : payanname.rar           حجم فایل 1396 KB
   دانلود : اطلاعیه_آزمون_زبان_دوره_دکتری.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : tadvin.rar           حجم فایل 618 KB
   دانلود : tasvie_hesab.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : taied_eslahat.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : tahvil_resale.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : form_hamahangi_pish_defa.pdf           حجم فایل 62 KB
   دانلود : form_hamahangi_bargozari_proposal.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : form_hamahangi_bargozari_defa_.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : کاربرگ_مجوز_دفاع.pdf           حجم فایل 82 KB
   دانلود : آیین_نامه_دکتری_ورودی_95_به_بعد.pdf           حجم فایل 264 KB
   دانلود : form_sanavat.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : آیین_نامه_اجرایی_دکتری.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : فرم_ارائه_گزارش_سه_ماه_رساله_دکتری.docx           حجم فایل 44 KB
   دانلود : درخواست_آموزشی.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم_درخواست_آموزشی.pdf           حجم فایل 178 KB
   دانلود : فرم_درخواست_مجوز_آزمون_جامع.pdf           حجم فایل 158 KB
 Copyright  © 2020 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved