شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
گروه حسابداری

اعضای هیات علمی گروه حسابداری (به ترتیب حروف الفبا)

 


دکتر سید کاظم ابراهیمی

مرتبه علمی: دانشیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: پونا هندوستان

رشته تحصیلی: حسابداری

ایمیل:  kebrahimi@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532582

صفحه شخصی


 


 

دکتر محمدامری اسرمی

مرتبه علمی: استادیار

دانشگاه اخذ مدرک دکتری: تربیت مدرس

رشته تحصیلی: حسابداری

ایمیل: m.amriasrami@semnan.ac.ir 

شماره تماس: 02331532584

صفحه شخصی

 

 


علی بهرامی نسب

مرتبه علمی: مربی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد: علامه طباطبایی

رشته: حسابداری

ایمیل:   abahraminasab@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532584

صفحه شخصی

 


فاطمه جلالی (مدیر گروه آموزشی)

مرتبه علمی: مربی

دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد: الزهرا

رشته: حسابداری

ایمیل:    jalali@semnan.ac.ir

شماره تماس: 02331532578

صفحه شخصی


 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved