شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
کارکنان

نام و نام خانوادگی

سمت

مستقیم

داخلی

ایمیل

امین همتی

مسئول دفتر ریاست، دبیرخانه،کارشناس کمیته ­ها و کارگروه جذب، مسئول سایت و روابط عمومی دانشکده

 

33654078

 

2596

 

 

amin.hemmati@staff.semnan.ac.ir

 

 

حمیدرضا همتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33654145

2567

 hrhemati@staff.semnan.ac.ir

 

زکیه خیرالدین

کارشناس امور آموزشی

-

2568

Zakiye.kheyroddin@staff.semnan.ac.ir

Zakiye.kheyroddin@gmail.com


فریده فیض

کارشناس گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

-

 

2571

 

f_feiz@staff.semnan.ac.ir


فریده همتی

کارشناس گروه آموزشی مدیریت صنعتی و گروه آموزشی حسابداری

-

 

2572

 

f_hemmati@staff.semnan.ac.ir

 

ناصر احمدی

مسئول امور عمومی دانشکده

-

2570

 

محسن صابریان

کارشناس پژوهش، امور دانشجویی، هماهنگی اساتید

-

2565

 

مجتبی دوست محمدی

عامل مالی*

-

2172

 

فهیمه بندار

خدمات*

-

2162

 

محمد  رهایی

خدمات

-

2599

 

بخشعلی باقری

خدمات

-

2599

 

 * پردیس علوم انسانی (مشترک)

برای تماس با تلفن های داخلی می توان باشماره گیری عدد 3153  به همراه چهارشماره داخلی ، بامشترک داخل دانشگاه ارتباط برقرارنمود.

شماره فکس دانشکده: 33654078

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved