سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
اوقات شرعی
رشته ها و گرایش های موجود

گروه آموزشی

مقطع

رشته تحصیلی گرایش

 

 

 

 

 

مدیریت

دکتری

مدیریت بازاریابی بین الملل

مدیریت تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

مدیریت رفتاری

 

 

 

کارشناسی ارشد

بازرگانی-بازاریابی  

بازرگانی- مدیریت مالی

مدیریت اجرایی  

کارآفرینی  کسب و کار جدید

MBA گرایش سیستم­های اطلاعات مدیریت  

MBA گرایش کارآفرینی

MBA گرایش مدیریت مالی

MBA گرایش مدیریت استراتژی

MBA گرایش مدیریت منابع انسانی

MBA گرایش مدیریت بازاریابی  

MBA گرایش اقتصاد مدیریت

مدیریت صنعتی

کارشناسی

مدیریت بازرگانی  

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی  

مدیریت کسب و کارهای کوچک 

 

 

اقتصاد

 

دکتری

اقتصاد سنجی

اقتصاد پولی

اقتصاد بخش عمومی  

اقتصاد بین الملل

اقتصاد توسعه 

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی  

اقتصاد مالی

کارشناسی

اقتصاد نظری

حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

کارشناسی

حسابداری

 Copyright  © 2019 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved