شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
رشته ها و گرایش های موجود

 

 

 

 

 

مدیریت

 

دکتری

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم­ها

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات

مدیریت دولتی گرایش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي

مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

مدیریت صنعتی گرایش مالی

 

 

 

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت بازاریابی  

مدیریت کسب و کار گرایش سیستم­های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت استراتژی

مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی

مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات   

کارشناسی

مدیریت بازرگانی  

مدیریت صنعتی

مدیریت دولتی  

مدیریت کسب و کارهای کوچک 

  

اقتصاد

 

دکتری

اقتصادسنجی

اقتصادپولی

اقتصادبخش عمومی  

اقتصادبین الملل

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی  

کارشناسی

اقتصاد نظری

حسابداری

کارشناسی ارشد

حسابداری

کارشناسی

حسابداری

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved