شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
مدیر گروه مدیریت صنعتی

 

گروه آموزشی مدیریت صنعتی

مدیر گروه : دکتر علیرضا مقدم

کارشناس گروه : فریده همتی

رشته مدیریت صنعتی یکی از رشته های کاربردی است که فارغ التحصیلان آن با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمانی ، تئوری های مدیریت و سازماندهی و تکنیک­های مختلف کمّی و کیفی رفع مشکلات پیدا می کنند قابلیت جذب در تشکیلات و سازمانهای مختلف صنعتی با وظایف گوناگون در سطوح کارشناسی را دارا هستند و می توانند در بهبود و ثمر بخشی و کارایی سازمان مؤثر باشند. فارغ التحصیلان رشته مدیریت صنعتی الزاماً مدیریت مؤسسات صنعتی را که برای احراز آن شرایط خاصی لازم است عهده دار نخواهند شد و فقط در صورت کسب تجربیات می­توانند در بخش­های مدیریت تولید ، سیستم ها و روش­ها ، کنترل کیفیت و مرغوبیت کالا و قسمت تجزیه و تحلیل کمی مسائل صنعتی و تولیدی به کار اشتغال پیدا کنند.

موارد زیر توسعه تأسیس و توسعۀ رشتۀ مدیریت صنعتی و تربیت دانشجویان در این رشته را توجیه می­کند :

آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از مؤسسات تولیدی و صنعتی عموماً ناشی از عدم وجود اصول مدیریت و یا عدم رعایت این اصول است . توجه زیاد به اصول مهندسی و عدم توجه به اصول مدیریتی از صنایع تولیدی از بارز ترین موارد قابل مشاهده است.

آموزش صحیح در این رشته می­تواند در بهبود کلی نحوۀ مدیریت اقتصادی و سود محور صنایع به طرق زیر موثر باشد:

الف) شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی موجود در صنعت و کوشش در رفع آن

ب) آگاهی از آخرین پیشرفت­های دانش و تکنولوژیک مدیریت و کاربرد آن بر اساس نیاز های جامعۀ صنعتی

ج) اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved