سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
اوقات شرعی
مسئول پژوهش

دکتر علیرضا عرفانی

دانشیار علوم اقتصادی

شماره تماس: 31533598 و 31533587 Copyright  © 2019 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved