شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
اوقات شرعی
معاونت پژوهشی و فنّاوری

دکتر علیرضا عرفانی

دانشیار علوم اقتصادی

شماره تماس: 31532598 و 31532587 Copyright  © 2020 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved