شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٦
اوقات شرعی
مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر مرتضی ملکی مین باش

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکدهدکترای مدیریت، گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تلفن تماس: 33654312-023

آدرس پست الکترونیک: m-maleki@sun.semnan.ac.ir

 

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved