پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
اوقات شرعی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر سیدعباس ابراهیمی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکترای مدیریت خط مشی گذاری

تلفن تماس: 31533597-023

آدرس پست الکترونیک: a.ebrahimi@semnan.ac.ir


 Copyright  © 2019 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved