جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر عظیم زارعی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

دکترای مدیریت سیستم

تلفن تماس: 31533597-023

آدرس پست الکترونیک: a_zarei@semnan.ac.ir


 

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved