دوشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٦
اوقات شرعی
معاونت آموزشی

دکتر حسین دامغانیان

معاون آموزشی دانشکده

دکترای مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی

تلفن تماس: 33383597-023

آدرس پست الکترونیک: hdamghanian@semnan.ac.ir

 

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved