دوشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٦
اوقات شرعی
رئیس دانشکده

دکتر مجید مداح

رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد سنجی

تلفن تماس: 33383596-023

آدرس پست الکترونیک: majid.maddah@profs.semnan.ac.ir

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved