شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
رییس دانشکده

دکتر حسین دامغانیان

ریاست دانشکده

دکترای مدیریت گرایش رفتار سازمانی

تلفن تماس: 31532596-023

آدرس پست الکترونیک: hdamghanian@semnan.ac.ir


 

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved