جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
رئیس دانشکده

دکتر حسین دامغانیان

ریاست دانشکده

دکترای مدیریت گرایش رفتار سازمانی

تلفن تماس: 31533596-023

آدرس پست الکترونیک: hdamghanian@semnan.ac.ir


 

 Copyright  © 2013 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved