شنبه ٠٩ مرداد ١٤٠٠
اوقات شرعی
نشریات دانشکده

با تلاش های صورت گرفته از سوی دانشکده فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی موفق به کسب رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم و درج در پایگاه استنادی جهان اسلام گردید.

فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی

 Copyright  © 2021 gsme.semnan.ac.ir . All rights reserved